Thẻ truy cập bằng thẻ IC hay thẻ ID?

Định nghĩa của thẻ kiểm soát truy cập là hệ thống kiểm soát truy cập thông minh ban đầu bao gồm bộ điều khiển truy cập, đầu đọc thẻ, nút thoát và khóa điện, và chủ thẻ chỉ có thể xoay nhanh thẻ trong vùng lân cận của đầu đọc thẻ ( 5-15 cm) một lần, đầu đọc thẻ có thể cảm nhận được thẻ và dẫn thông tin trong thẻ (số thẻ) đến máy chủ, trước tiên máy chủ sẽ xem xét tính bất hợp pháp của thẻ, sau đó quyết định có đóng cửa hay không.Tất cả các quy trình đều có thể đạt được các chức năng kiểm soát truy cập miễn là chúng nằm trong phạm vi của thẻ quẹt hiệu quả.

12

So sánh thẻ IC và thẻ ID

13 14

Bảo vệ
Độ bảo mật của thẻ IC cao hơn nhiều so với thẻ ID và số thẻ trong thẻ ID có thể được đọc mà không cần bất kỳ sự cho phép nào và rất dễ bị bắt chước.
Việc đọc và ghi dữ liệu ghi trong thẻ IC cần xác thực bằng mật khẩu tương ứng, thậm chí mỗi vùng trên thẻ còn có mật khẩu bảo vệ khác nhau, giúp bảo vệ hoàn toàn tính bảo mật dữ liệu, mật khẩu của thẻ IC để ghi dữ liệu và mật khẩu của dữ liệu đọc có thể được đặt khác nhau, cung cấp phương pháp quản lý phân cấp tốt để đảm bảo an ninh hệ thống.

Cáp an ninh

Khả năng ghi
Thẻ ID không thể ghi dữ liệu, nội dung hồ sơ (số thẻ) chỉ có thể được nhà sản xuất chip ghi cùng một lúc, nhà phát triển chỉ có thể đọc số thẻ để sử dụng, không thể xây dựng hệ thống quản lý số mới theo nhu cầu thực tế của hệ thống.
Thẻ IC không chỉ có thể được đọc bởi người dùng được ủy quyền một lượng lớn dữ liệu mà còn được người dùng được ủy quyền ghi một lượng lớn dữ liệu (như số thẻ mới, quyền người dùng, thông tin người dùng, v.v.), thẻ IC được ghi lại nội dung có thể bị xóa nhiều lần.
Khả năng lưu trữ
Thẻ ID chỉ ghi số thẻ, trong khi thẻ IC (như thẻ Philips mifare1) có thể ghi khoảng 1000 ký tự.

Hoạt động ngoại tuyến và nối mạng
Thẻ ID vì không có nội dung nên tất cả các quyền của chủ thẻ, chức năng hệ thống hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ của cơ sở dữ liệu nền tảng mạng máy tính.
Bản thân thẻ IC đã ghi lại một số lượng lớn nội dung liên quan đến người dùng (số thẻ, thông tin người dùng, quyền hạn, số dư tiêu dùng và nhiều thông tin), có thể tách biệt hoàn toàn khỏi hoạt động của nền tảng máy tính, để đạt được chế độ chuyển đổi tự động kết nối mạng và ngoại tuyến hoạt động, để đạt được phạm vi sử dụng rộng rãi, nhu cầu nối dây ít hơn.

 

Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử Aipu-Waton Thượng Hải

 

 


Thời gian đăng: Jul-06-2023