Cáp âm thanh, điều khiển và thiết bị (Nhiều cặp, không có màn chắn)