Liên hệ

Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử AIPU WATON Thượng Hải

Địa chỉ

Số 4888, Hồ Nam RD., Quận Mới Phố Đông, Thượng Hải 201317, Trung Quốc

Điện thoại

+86-21-38134888

Số fax

+86-21-58141234

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi