Cáp âm thanh, điều khiển và thiết bị (Đa lõi, có màn chắn)