Cáp mạng thiết bị

  • Loại kết hợp cáp DeviceNet của Rockwell Automation (Allen-Bradley)

    Loại kết hợp cáp DeviceNet của Rockwell Automation (Allen-Bradley)

    Để kết nối các thiết bị công nghiệp khác nhau, chẳng hạn như bộ điều khiển SPS hoặc công tắc giới hạn, được tích hợp với cặp nguồn điện và cặp dữ liệu với nhau.

    Cáp DeviceNet cung cấp mạng thông tin mở, chi phí thấp giữa các thiết bị công nghiệp.

    Chúng tôi kết hợp việc cung cấp điện và truyền tín hiệu trong một cáp duy nhất để giảm chi phí lắp đặt.