Cáp âm thanh, điều khiển và thiết bị (Nhiều cặp, có màn chắn)